Illustraties van Leidse Lijntjes | Huisportretjes

Anne Wielenga: tekst en illustratie | Leidse Lijntjes | Huisportretjes

info@leidselijntjes.nl

KvK-nummer: 81163088

Als je een illustratie bij mij bestelt, zij de volgende algemene voorwaarden van kracht.

 1. Prijsafspraken
  Voorafgaand aan een opdracht wordt er een prijsopgave gedaan. Deze prijsopgave is niet bindend en kan veranderen door onvoorziene werkzaamheden. Mocht dit het geval zijn, vindt er altijd eerst overleg plaats met de opdrachtgever.
 2. Schetsfase en deadline
  Bij de start van de opdracht wordt er een deadline vastgesteld en het aantal verbeterrondes afgesproken dat bij de prijs inbegrepen is. Als er vertraging optreedt door een late reactie op het ontwerp, ligt dit bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever levert bovendien zelf de foto’s aan die gebruikt worden om de schets en tekening te maken.
 3. Wijziging of annulering opdracht
  Als er tijdens het ontwerpproces wijzigingen ontstaan in de wensen van de opdrachtgever, dan kan het voorkomen dat er, in overleg met de opdrachtgever, een meerprijs wordt bepaald. Bij het annuleren van een opdracht worden de kosten voor de al gemaakte werkzaamheden in rekening gebracht.
 4. Naamsvermelding
  Bij het publiceren van een illustratie van Leidse Lijntjes, dient de naam op passende wijze in de publicatie vermeld te worden.
 5. Auteursrecht en licentie
  – Het auteursrecht van de door de illustrator gemaakte illustraties blijft te allen tijde bij de illustrator (Leidse Lijntjes). 
  – De opdrachtgever kan, met extra betaling, exclusief recht krijgen om de illustratie te publiceren binnen de afgesproken uitgave. Dit geldt bijvoorbeeld voor illustraties in boeken, promotiemateriaal en digitale uitgaves.
  – Als de opdrachtgever de illustratie voor andere doeleinden dan op voorhand is afgesproken zou willen gebruiken, moet dit worden afgestemd met de illustrator. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
 6. Eigendomsrecht
  De illustraties blijven te allen tijde eigendom van de illustrator, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Leveringsvoorwaarden
  De levering van een tekening neemt, nadat deze af is, een of twee werkdagen in beslag. Persoonlijke opdrachten worden altijd met een track&trace-code verzonden. De kosten voor de verzending liggen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om de tekening op te halen. Het is niet mogelijk om persoonlijke tekeningen te retourneren.
 8. Betaling
  Betalingen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.