Aanspreekvormen: gebruik je ‘u’ of ‘jij’?

Student docent tutoyeren

Wanneer gebruik je als student ‘u’ naar je docent toe en wanneer is ‘je’ acceptabel?

Misschien herken je het wel. Je moet een mail sturen naar je docent maar twijfelt of je hem of haar met de vorm u of met jij moet aanspreken. Voor mijn bachelorscriptie onderzocht ik welke factoren van invloed zijn bij de keuze tussen het gebruik van u (vousvoyeren) en het gebruik van jij (tutoyeren)’. Ik maakte hierbij een vergelijking tussen Nederlandse studenten en Duitse studenten en tussen studenten die een alfastudie kiezen en degenen die een bètastudie kiezen.

Ruim 120 studenten van een Nederlandse en een Duitse universiteit vulden een enquête in over dit onderwerp. Ik legde situaties voor en vroeg steeds of de student in die situatie de docent met u of met jij zou aanspreken. Uit deze enquête kwam naar voren dat studenten uit beide landen de docent in de meeste gevallen vousvoyeren, maar dat tutoyeren ook mogelijk is. Duitse studenten gebruiken wel vaker de formele variant dan de Nederlandse studenten.

De keuze tussen vousvoyeren en tutoyeren is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de docent, het gegeven of de docent zelf aangesproken wenst te worden met een bepaalde vorm en gesprekssituatie. De motieven om voor een bepaalde vorm te kiezen zijn onder Nederlandse studenten meer verdeeld dan onder Duitse studenten: voor Duitse studenten is het vooral van belang hoe de docent hen benadert en dat er een ongelijke hiërarchische verhouding is tussen hen en de docent. De leeftijd van de docent en de intensiteit van het contact speelt bij Nederlandse studenten een grotere rol. De verschillen tussen de twee landen zijn nog erg groot, maar de aanname dat Duitsers alleen vousvoyeren en Nederlanders elkaar constant tutoyeren is niet waar.

Je kunt het hele onderzoek hier lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.